Jaký je rozdíl mezi fintechem a bankou?

Jaký je rozdíl mezi fintechem a bankou?

FinTech znamená spojení dvou světů – financí a technologií.

O fintechové společnosti hovoříme zejména ve spojení s nově založenými společnostmi, u kterých jsou technologie na prvním místě, a které poskytují služby přímo či nepřímo spojené s financemi. Zda zařadit firmu mezi fintechy nemusí být občas jednoznačná odpověď, a proto se většinou ověřuje, zda taková společnost splňuje tato kritéria:

  • je technologicky a digitálně orientovaná
  • klienti si služby mohou sjednat online
  • poskytuje inovativní služby či klasické služby inovativním způsobem
  • funguje transparentně a uživatelsky přívětivě

Klasické banky mezi fintechy neřadíme. U nich je to spojení financí a technologií vlastně obrácené – nejdříve u nich byly finanční služby a kvůli nim se banka stala i technologickou společností.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak mezi bankami existuje skupina bank, někdy se jim říká challenger banky nebo také neobanky, které se za fintechy dají považovat. Jsou to banky, které často ani nemají pobočky. Zpravidla veškeré služby nabízí přes mobilní aplikaci a nemají tak velké portfolio produktů a služeb jako ty tradiční banky. V České republice taková banka zatím nevznikla.

Banky i fintechy však mají jednu společnou věc – pro poskytování svých služeb musí splnit celou řadu kritérií a zákonných požadavků. V našem případě, kdy jde o investiční fintechy, to jsou zejména požadavky dané ČNB. Fintechy musí mít pro poskytování svých služeb vhodnou licenci podobně jako to mají banky. Může jít třeba o licenci obchodníka s cennými papíry, o licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu apod.

České fintechy proti bankám mohou zdánlivě působit jako trpaslíci – nemají miliony klientů, velikost spravovaného majetku je o několik řádů menší. Na druhou stranu je třeba říct, že se fintechy snaží svým klientům jít víc vstříc, takže většinou jsou uživatelsky mnohem přívětivější a z hlediska uživatele fungují flexibilněji.

Jako poslední velký rozdíl je třeba zmínit poplatky. Stejná či obdobná investice u fintechu je většinou mnohem výhodnější, než u banky. V některých případech jsou poplatky poloviční. V zahraničí dokonce už je celá řada fintechů zcela bez poplatků. Zisky se tam generují jiným způsobem než prostým poplatkem za nákup investice.

Zpět na domácí stránku